Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „Żegluga Augustowska” Sp. z o.o., z siedzibą w Augustowie, ul. 29 Listopada 7, 16-300 Augustów. Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu rezerwacji i sprzedaży biletu/ów (podstawa przetwarzania danych to wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż przez okres zawarcia i realizacji umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zarezerwować i dokonać zakupu biletu/biletów. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej informacji Polityka Prywatności